Zbiór cytatów

Różne cytaty popularnych aktorów, osób z różnych dziedzin nauki i kultury

Losowe:

A pewna kobieta od dwunastu lat cierpiała na upływ krwi, całe swe mienie wydała na lekarzy, a żaden nie mógł jej uleczyć. Łk 8,43 - zobacz


Zaleta to tylko wada, która umie okazać się przydatna. Maurice Maeterlinck - zobacz


Jeśli uważacie, że pieniądze szczęścia nie dają, to mi je oddajcie. Jules Renard - zobacz


Kto chce poznać największe tajemnice natury, niechaj obserwuje i rozpatruje minima i maksima, przeciwieństwa i przeciwstawności. Giordano Bruno (1548-1600) - zobacz


Lud potrzebuje prawd naocznych, nie pojęciowych. Rivarol - zobacz


Szczęśliwe życie to ciche życie. Tylko w atmosferze spokoju może kwitnąć prawdziwa radość. Bertrand Russel - zobacz


Jednakową miarą mierz pochwały i potwarze. Aleksander Puszkin - zobacz


Nie ma większego piękna nad życie. John Ruskin - zobacz


Nadmiar zasad wprowadza kwasy. Zybura Urszula - zobacz